My blog Ang Payag ni MamaGirl has moved!

You will be automatically redirected to the new address. If that does not occur, visit
http://mamagirl.com
and update your bookmarks.

New Year's Greetings from All of Us!
Kabay pa nga padayon kita nga buligan sang aton Guinoo sa pagsulod sang bag-o nga tuig. Amon ginapangayo na padayon Niya kita hatagan sang maayo nga panglawason, grasya nga matamasa kag ma-share sa naga-kinahanglan, kalipay kag padayon na pagsulundanay kag pagpinalangga-anay.

 

0 comments:

  • My Community


    Add to Technorati FavoritesPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketGoogle PageRank 
Checker - Page Rank CalculatorDirectory of Personal Blogs Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
    Join Pinay Bloggers' Forum!